Rekalibrace lidské bytosti: Pozvánka na autogramiádu

Milí čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na autogramiádu knihy Rekalibrace lidské bytosti od autorky Katie Shamaya, která se koná v Institutu pro krásu a zdraví ADARAYA  v Opletalové ulici 27, Praha 1 dne 18. 9. 2020 od 18.00

Všichni jste srdečně zváni. Budete mít nejen možnost knihu zakoupit i s věnováním, ale zároveň i pohovořit s autorkou o tématech týkajících se bytí….

Rekalibrace lidské bytosti „je rozdělena do tří částí (tzv. Svitků), které vznikaly postupně a neočekávaně, na základě aktuálního dění a převažujících témat v daném časovém úseku. Dohromady tak tvoří skládačku informací z mnoha oblastí, které na sebe navazují, doplňují se a tvoří tak dokonale jeden celek. Kniha není ve skutečnosti pouhý výsledek 9 měsíců psaní. Je to celý můj život. Jsem to já.“ uvádí autorka na svém blogu úvod ke své knize.

Sama autorka si během posledních let  čím dál více uvědomovala důležitost stravy jakožto zásadního faktoru ovlivňujícího zdraví a kvalitu života. Poté se přidal pohyb, otužování a v posledních dvou letech se zabývala oblastí spánku a  světelnou hygienou. Zprvu roztříštěná pozornost k mnoha tématům, která spolu zdánlivě nesouvisí se zrodila v komplexní pohled na lidský život. Tato témata byla doplněna prací s emocemi, psychikou a energetikou člověka.

Kniha je tedy souhrnem uplynulých 6 let a nastřádaných poznatků.

„Velmi mě naplňuje sdílení střípků ze svého života, protože to zároveň může pomoct někomu dalšímu získat nadhled nad svou aktuální situací. Témata obsažená v knize zároveň nabízejí možnosti, jak se znovu propojit s přírodou a se zemí, od které jsme se tolik odvrátili stylem života v posledních letech. Věřím, že obnovení tohoto spojení, respektování přírody a jejích zákonitostí a vážení si darů, které nám poskytuje, je jedinou cestou k zachování našeho zdraví a lepší budoucnosti.“ říká o své knize Katie.

reklama

reklama